36.00

Консигнация на вещи

0 / 5 (0 гласа)

Консигнация на вещи

Всички описани вещи (в раздел Предлагани услуги) могат да бъдат оставени на консигнация за продажба в нашия офис-склад. Ние се ангажираме с рекламата (безплатно) в нашия и други търговски сайтове. Ако ние продадем Вашата вещ на договорената цена, ще си удържим 20% от сумата, а остатакът ще Ви бъде изплатен. В случай, че вещта не се продаде в срока, описан в договора, Вие трябва да ни платите такса склад, определена в зависимост от конкретната вещ (като тази сума ще бъде предварително упомената в договора). Ние Ви предлагаме наш транспорт (безплатен или платен), в зависимост от конкретната вещ или договорка помежду ни.

При оставяне на Вашата вещ на консигнация, ние можем да Ви платим част от сумата по наша пресенка (около 60% от търговската й стойност на пазара). Тази сума Вие трябва да върнете в края на срока, в който сме се договорили да продадем Вашата вещ + такса склад само ако вещта не е била продадена. В случай, че не заплатите тези суми, ние продаваме Вашата вещ на цена, на която ние преценим и по силата на сключения между нас договор си възстановяваме сумите.

Ако Вашата вещ се продаде в срока по договора и Вие сте получили предварително част от цената и, то ние си удържаме тази сума +10%-15% от продажната цена, и разликата Ви се изплаща в еднодневен срок след продажбата или в деня на продажбата.

Ако имате въпроси, моля попитайте на тел. 0895100200