36.00

Продажба с уговорка за обратно изкупуване

0 / 5 (0 гласа)

Продажба с уговорка за обратно изкупуване. Продавате ни Вашата вещ, с уговорка за обратно изкупуване в рамките на определен период.

1. Вие ни продавате Вашата вещ на определена цена, като Ви даваме възможност да си я откупите обратно от нас в рамките на договорения срок, като Вие ни заплащате цената, която сте получили за вещта + такса склад. През този период, ние не ползваме Вашата вещ, съхраняваме я, опакована на чисто и сухо място в нашия склад.

2. Ако няма други писмени договорки между страните, след изтичане на срока по договора, продавачът на вещта трябва да върне получената по договор сума за вещта + такса склад. След което получава вещта си обратно. Ако това не се случи или срокът не бъде писмено предоговорен, вещта става собственост на Оказион Кеш Комерс плюс ЕООД. Оказионът има право да разполага и продава вещта на определена от него цена.

3. Срокът може да бъде предоговорян за нов период от време, като фирмата изисква от продавача заплащане на такса склад за изминалия срок.

4. При изявено писмено желание на клиента, вещта може да бъде обявена за продажба абсолютно безплатно в нашия и други сайтове. Ако вещта се продаде в рамките на срока, за който е сключен договорът, фирмата си удържа платената сума за вещта по договор + такса склад за определения срок, като изплаща разликата от продажната цена на собственика на вещта.

  • Идваме при Вас
  • Плащаме веднага
  • Специална опаковка и място на вашата вещ в нашия склад.
  • Предоговаряне на срокове по договора (по усмотрение на управителя спрямо пазара).
  • При обратно изкупуване на вещта, осигуряваме  обратен транспорт до вашия дом.
  • Коректност и доверие
  • Винаги ще отговорим на вашите въпроси по телефон и e-mail, дори и  вещта да не представлява търговски интерес за нас.
  • Ако имате въпроси, моля попитайте на тел.: 0895100200